Οι κρίσεις, η Φύση, και οι τοπικές κοινωνίες: Κινήματα και προσεγγίσεις της κρίσηςΜια ημερίδα κοινωνικής εξερεύνησης: Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Οι κοινωνίες και το βιώσιμο μέλλον τους κάτω από το πρίσμα της βαθιάς και πολυεπίπεδης περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα διεθνώς και τελευταία ιδιαίτερα έντονα οι ελληνικές τοπικές κοινωνίες, χρήζουν επειγόντως διερεύνησης.
Η κλιματική αλλαγή, η οικονομική, ενεργειακή και επισιτιστική κρίση, η πρόσβαση σε περιβαλλοντικούς πόρους όπως το πόσιμο νερό, αποτελούν την μεγάλη πρόκληση για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Σε αυτή την ημερίδα θα εξετάσουμε τι πραγματικά διαθέτουμε ως φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, ως περιβαλλοντικούς πόρους και περιβάλλον με συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα και θα συζητήσουμε ζητήματα κοινωνικής καθημερινότητας και τρόπων ζωής. Θα μάθουμε από καλές πρακτικές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και θα κάνουμε εργαστήρια ανάληψης πρωτοβουλιών από την τοπική κοινωνία και από τον καθένα ξεχωριστά!
Αυτή η γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να κατανοήσουμε ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να βρίσκονται στην καρδιά των κρίσεων που βιώνουμε και επιπλέον ενδέχεται να περιέχει και ορισμένες πολύτιμες απαντήσεις.

Στις παρουσιάσεις, συζητήσεις και προβολές θα εστιάσουμε στο πως προσεγγίζουν το θέμα των τρεχουσών και επικείμενων κρίσεων διάφορες κοινότητες και άτομα και πως θωρακίζονται με στόχο την ανθεκτικότητα, την αυτονομία και την κοινωνική συνοχή.

Παρουσίαση παραδειγμάτων καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό:
11:00-14:00

Η περίοδος των κρίσεων, τα αίτια και τρόποι αντιμετώπισης

Η περίπτωση της Ανάβρας


Ο Δημήτρης Τσουκαλάς και η Μάχη Καραλή, (τέως Πρόεδρος Κοινότητας και Αρχιτέκτων-σύμβουλος αντίστοιχα) είναι οι εμπνευστές του φαινομένου της Ανάβρας θα μας εισάγουν στις έννοιες, τις διαδικασίες και το ιστορικό της επιτυχίας ενός ιδιαίτερου για την Ελλάδα ολιστικού πειράματος βιώσιμης κοινωνίας με απτά και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Το κίνημα Μετάβασης
Ο Νίκος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης θα κάνει μία εισαγωγή στις αρχές και την ιδεολογία του κινήματος.
Ερωτήσεις και Συζήτηση.
________________________________________________
Προβολές:
16:00-17:00

1. Power of Community: How Cuba survived the Peak oil crisis, (The Community Solution, 2006/ 53’)
2. How much food can I grow around my house (Peak Moment Series Episode 87/ 28’)
3. An experiment in backyard sustainability (Peak Moment Series Episode 51/ 26’)

________________________________________________
Από τη θεωρία στη πράξη
17:00-20:00

Ανοικτή συζήτηση με τους βιοκαλλιεργητές της περιοχής Μαραθώνα.
Πραγματοποίηση συντονισμένων συζητήσεων από πρωτοβουλίες του κοινού και με την συμβολή εισηγητών με την μέθοδο Open Space. Θα επιχειρηθεί η ενδυνάμωση ομάδων, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η χάραξη στόχων και μεθοδολογίας με σκοπό την επίτευξη των επί μέρους στόχων που έχουν τεθεί.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Πάρκου

ΣΚΟΠΟΙ

«Υπάρχει μία αληθινή ανάγκη για εκπαίδευση που φέρνει κοντά το μυαλό, τη καρδιά και τα χέρια».


Jonathan Dawson


Επιβεβαιώνοντας τη παραπάνω επισήμανση, το ΔΕΝΤΡΟ επιδιώκει μέσα από τα προγράμματα που θα ξεκινήσει να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το μυαλό, την καρδιά και τα χέρια…

Το ΔΕΝΤΡΟ έχει σαν αντικείμενο τόσο το ανθρωπογενές (κτισμένο ή διαμορφωμένο από τον άνθρωπο) περιβάλλον όσο και το φυσικό όπως και την δραστηριοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

Ανάμεσα στους στόχους του είναι:


να εξερευνήσει και να προωθήσει εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφορών και διαβίωσης, που αντιμετωπίζουν αφ’ ενός τα προβλήματα μίας κρίσης τόσο επίκαιρης όπως η οικονομική και πολιτικο-κοινωνική, όσο και μακρόπνοης όπως η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή.


να ενθαρρύνει την επαφή με τη φύση, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, τη γνωριμία με οικολογικές πρακτικές και συνήθειες ζωής επιχειρώντας μία συμφιλίωση με το εδώ και το τώρα.

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΠΟΙ"

Η φύση ιδιωτικοποιείται, ο χώρος κατατέμνεται και μετατρέπεται σε προϊόν εμπορεύσιμο, ένα commodity που μοιράζεται νόμιμα ή παράνομα ανάμεσα σε ιδιώτες. Ότι περισσεύει είναι «δημόσιο». Το δημόσιο, απαξιωμένο και ισοδύναμο με το υπόλοιπο, το υπόλειμμα, το απόρριμμα, το έρμαιο, το θύμα. Το βλέπουμε να συμβαίνει στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο, σχεδόν παντού όπου φτάνει ο άνθρωπος.

Στην Αθήνα, οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι τελούν υπό εγκατάλειψη ή υπό απειλή «ανάπτυξης» που ισοδυναμεί με τον τελικό εξανδραποδισμό του όποιου φυσικού, με την τελειωτική καθυπόταξη του ελεύθερου.

Στο τοπίο, η ανθρώπινη παρουσία ακόμη και όπου δεν είναι μόνιμη με κάποια κατασκευή γίνεται εν τούτοις έκδηλη με την παρουσία των ανθρώπινων απορριμμάτων. Τα πιο απρόσιτα μέρη μόνο δεν αποτελούν πεδίο οικιστικής εκμετάλλευσης αλλά το ίδιο εύκολα θα χρησιμοποιηθούν τουριστικά ή μεταλλευτικά. Όμως η ύπαρξη της φύσης δεν υπάρχει μόνο για την ανθρώπινη εκμετάλλευση.

Η έννοια της ελευθερίας σε σχέση με την έννοια του τόπου είναι ένα από τα αντικείμενα που θα διερευνήσουμε.

Οι ελεύθεροι νέοι τόποι είναι ενδεχομένως ομάδες πολιτών, συλλογικότητες, γειτονιές, κοινότητες, χωριά, πόλεις ή περιοχές που προστατεύονται από συνειδητοποιημένους πολίτες, ελεύθερους ανθρώπους με συνειδητές επιλογές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Εν τούτοις η στάση που επιλέγουμε απέναντι σε όλα αυτά δεν είναι συγκρουσιακή και θεωρούμε ότι η όποια αλλαγή θα επέλθει ως συλλογικό αίτημα όταν αυτό αποτελέσει έκδηλη, επείγουσα και συνειδητοποιημένη ανθρώπινη ανάγκη.

"ΡΕΥΣΤΕΣ ΟΙΚΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ"

Οι συλλογικότητες και οι ανθρώπινες συν-υπάρξεις σε ένα τόπο μετατρέπονται από τυχαίες συναντήσεις σε κοινότητες όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να συνδέονται με τρόπους ανθρώπινους και αυθεντικούς μεταξύ τους. Οι κοινότητες των ανθρώπων μετατρέπονται σε οικοκοινότητες όταν οι σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους, η σχέση τους με τον τόπο και το ενδιαφέρον τους για το φυσικό και τη φύση αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο που αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα. Πέρα από την παραδοσιακή έννοια των οικοκοινοτήτων πρέπει να ερευνήσουμε που και πως οι παραπάνω συνθήκες είναι δυνατόν να ισχύσουν.


Αυτές είναι για μας οι ρευστές οικοκοινότητες.


Μια ριζικά διαφορετική και καλύτερη εκδοχή κοινωνιών που οφείλουμε να φτιάξουμε για τους επόμενους από εμάς.

Transition Towns

Loading...

Urban Permaculture

Loading...

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ