Εργαστήριο AMOR1- [At my own Risk] / Κάποιες σκέψεις για το τοπικό ...

Υπάρχει άραγε πλέον τοπικό ή πρόκειται για μία ρομαντική επιθυμία μας;

Η ισοπεδωτικά δημοκρατική δορυφορική εικόνα που παρέχει το GoogleEarth για οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη αποτελεί ένδειξη για το ότι το τοπικό -αν μη τι άλλο- δεν είναι πλέον ότι αντιλαμβάνονταν οι περισσότεροι άνθρωποι μέχρι πρόσφατα.

Η έννοια του τοπικού είναι τόσο εμπειρική όσο και ουσιαστική.
Ο τόπος σχετίζεται με τους ανθρώπους που τον ζουν σαν μόνιμοι ή περαστικοί, αλλά και με όσους έχουν ζήσει εκεί και η συσσώρευση των προσωπικών τους ιστοριών φτιάχνει την συλλογική ιστορία. Σήμερα όμως ο τόπος σχετίζεται επίσης όσο ποτέ και με το χρόνο και τη ταχύτητα. Πως αντιλαμβάνεστε τον τόπο διασχίζοντάς τον με αυτοκίνητο; Πως αν τον περπατάτε;

Τι σχέση έχει άραγε η αρχιτεκτονική, ο δημόσιος χώρος, το τοπίο, ο τρόπος μετακίνησης, ακόμη και η τροφή μας και όλα αυτά μεταξύ τους με το τοπικό.
Παντού η έννοια του "τοπικού" (local vs global / και νεολογισμοί όπως glocal and glocalization) απασχολεί και αναζητείται ο επαναπροσδιορισμός τέτοιων εννοιών κάτω από νέους όρους σε ένα ασταθές πεδίο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει αντίληψη για το τοπικό χωρίς να μιλήσουμε για το πολιτικό διότι το τοπικό έχει μία πολιτική διάσταση, αφού αποτελεί το πεδίο διεκδικήσεων.

Θέλουμε λοιπόν να εστιάσουμε στο "τοπικό".

Σαν όχημα πραγματοποιούμε ένα εργαστήριο που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών αλλά αφορά και όσους νέους ανθρώπους ενδιαφέρει το θέμα. Έχει ονομαστεί AMOR [At my own Risk].
Το εργαστήριο μέσα από αυτό τον αινιγματικό τίτλο θέλει να ρίξει φως στο ζήτημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης για την εξέλιξη ενός τόπου. Ο υπότιτλος του εργαστηρίου είναι "Μία εναλλακτική προσέγγιση στο τοπικό" διότι ερευνά νέες μεθόδους θεωρίας και πράξης προσέγγισης στο τοπικό.
Πιστεύουμε ότι το εργαστήριο AMOR [At my own Risk] επιλέγει να εστιάσει σε ένα θέμα από το οποίο πηγάζουν τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες όσο και οι απαντήσεις τους. Θα είναι πρωτότυπο, ζωντανό και πλούσιο για τους ανθρώπους με ενδιαφέροντα και ανησυχίες σε σχέση με το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον και την σχέση της αρχιτεκτονικής με την οικολογία και την κοινότητα επιχειρώντας να φέρει κοντά τη θεωρία με τη πράξη και το μυαλό με τη καρδιά και τα χέρια!...

ΣΚΟΠΟΙ

«Υπάρχει μία αληθινή ανάγκη για εκπαίδευση που φέρνει κοντά το μυαλό, τη καρδιά και τα χέρια».


Jonathan Dawson


Επιβεβαιώνοντας τη παραπάνω επισήμανση, το ΔΕΝΤΡΟ επιδιώκει μέσα από τα προγράμματα που θα ξεκινήσει να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το μυαλό, την καρδιά και τα χέρια…

Το ΔΕΝΤΡΟ έχει σαν αντικείμενο τόσο το ανθρωπογενές (κτισμένο ή διαμορφωμένο από τον άνθρωπο) περιβάλλον όσο και το φυσικό όπως και την δραστηριοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

Ανάμεσα στους στόχους του είναι:


να εξερευνήσει και να προωθήσει εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφορών και διαβίωσης, που αντιμετωπίζουν αφ’ ενός τα προβλήματα μίας κρίσης τόσο επίκαιρης όπως η οικονομική και πολιτικο-κοινωνική, όσο και μακρόπνοης όπως η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή.


να ενθαρρύνει την επαφή με τη φύση, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, τη γνωριμία με οικολογικές πρακτικές και συνήθειες ζωής επιχειρώντας μία συμφιλίωση με το εδώ και το τώρα.

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΠΟΙ"

Η φύση ιδιωτικοποιείται, ο χώρος κατατέμνεται και μετατρέπεται σε προϊόν εμπορεύσιμο, ένα commodity που μοιράζεται νόμιμα ή παράνομα ανάμεσα σε ιδιώτες. Ότι περισσεύει είναι «δημόσιο». Το δημόσιο, απαξιωμένο και ισοδύναμο με το υπόλοιπο, το υπόλειμμα, το απόρριμμα, το έρμαιο, το θύμα. Το βλέπουμε να συμβαίνει στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο, σχεδόν παντού όπου φτάνει ο άνθρωπος.

Στην Αθήνα, οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι τελούν υπό εγκατάλειψη ή υπό απειλή «ανάπτυξης» που ισοδυναμεί με τον τελικό εξανδραποδισμό του όποιου φυσικού, με την τελειωτική καθυπόταξη του ελεύθερου.

Στο τοπίο, η ανθρώπινη παρουσία ακόμη και όπου δεν είναι μόνιμη με κάποια κατασκευή γίνεται εν τούτοις έκδηλη με την παρουσία των ανθρώπινων απορριμμάτων. Τα πιο απρόσιτα μέρη μόνο δεν αποτελούν πεδίο οικιστικής εκμετάλλευσης αλλά το ίδιο εύκολα θα χρησιμοποιηθούν τουριστικά ή μεταλλευτικά. Όμως η ύπαρξη της φύσης δεν υπάρχει μόνο για την ανθρώπινη εκμετάλλευση.

Η έννοια της ελευθερίας σε σχέση με την έννοια του τόπου είναι ένα από τα αντικείμενα που θα διερευνήσουμε.

Οι ελεύθεροι νέοι τόποι είναι ενδεχομένως ομάδες πολιτών, συλλογικότητες, γειτονιές, κοινότητες, χωριά, πόλεις ή περιοχές που προστατεύονται από συνειδητοποιημένους πολίτες, ελεύθερους ανθρώπους με συνειδητές επιλογές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Εν τούτοις η στάση που επιλέγουμε απέναντι σε όλα αυτά δεν είναι συγκρουσιακή και θεωρούμε ότι η όποια αλλαγή θα επέλθει ως συλλογικό αίτημα όταν αυτό αποτελέσει έκδηλη, επείγουσα και συνειδητοποιημένη ανθρώπινη ανάγκη.

"ΡΕΥΣΤΕΣ ΟΙΚΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ"

Οι συλλογικότητες και οι ανθρώπινες συν-υπάρξεις σε ένα τόπο μετατρέπονται από τυχαίες συναντήσεις σε κοινότητες όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να συνδέονται με τρόπους ανθρώπινους και αυθεντικούς μεταξύ τους. Οι κοινότητες των ανθρώπων μετατρέπονται σε οικοκοινότητες όταν οι σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους, η σχέση τους με τον τόπο και το ενδιαφέρον τους για το φυσικό και τη φύση αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο που αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα. Πέρα από την παραδοσιακή έννοια των οικοκοινοτήτων πρέπει να ερευνήσουμε που και πως οι παραπάνω συνθήκες είναι δυνατόν να ισχύσουν.


Αυτές είναι για μας οι ρευστές οικοκοινότητες.


Μια ριζικά διαφορετική και καλύτερη εκδοχή κοινωνιών που οφείλουμε να φτιάξουμε για τους επόμενους από εμάς.

Transition Towns

Loading...

Urban Permaculture

Loading...

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ